Προφίλ Εταιρείας

Tο έτος 1895 ο Σπυρίδων Δ. Μαύρος, άρχισε να ασκεί τη δικηγορία στο Ναύπλιο και στη συνέχεια στην Αθήνα. Το έτος 1904 μεταπήδησε στο δικαστικό κλάδο και έφθασε στις ανώτατες βαθμίδες της δικαστικής ιεραρχίας μέχρι και του βαθμού του Αρεοπαγίτη. Το έτος 1935 στο Δικηγορικό Γραφείο τον διαδέχθηκε ο υιός του Δημήτριος Σ. Μαύρος που άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα από το έτος 1934 έως και το έτος 1982. Το έτος 1969 το Δικηγορικό Γραφείο του Δημητρίου Σ. Μαύρου συνενώθηκε με αυτό του Ιωάννη Κ. Αναστασόπουλου. Τα επόμενα χρόνια, ο Σπύρος Δ. Μαύρος και η Αντιόπη-Άννα Αναστασοπούλου-Μαύρου διαδέχθηκαν επάξια τους γονείς τους και προχώρησαν στη διεύρυνση του Γραφείου στελεχώνοντας το με νέους και δραστήριους δικηγόρους. Η εκατοντάχρονη και πλέον αυτή ιστορική διαδρομή ολοκληρώνεται το έτος 2003 με την σύσταση της Εταιρείας Δικηγόρων,  με την επωνυμία «Σ.Δ ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για να αποκτήσει αυτή τη σημερινή τελική τής μορφή.

Η «Σ.Δ ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» είναι μία δικηγορική εταιρεία που παρέχει τις υπηρεσίες της τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πελάτες της στο εξωτερικό κυρίως στην Ευρώπη αλλά και στην Βόρεια Αμερική.

Αντιλαμβανόμενη τις συνεχείς αλλαγές στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο καθώς και την άκρατη παγκοσμιοποίηση που επηρεάζει άμεσα όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, η Εταιρεία μας επιδίωξε και επέτυχε και την ενεργή συμμετοχή της στην LEXICOM, ένα δίκτυο ανεξάρτητων δικηγορικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και συνεργάζονται για την βελτίωση των νομικών υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους.

Κάτω από αυτό το πρίσμα και για την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της η «Σ.Δ ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και με άλλους εξειδικευμένους επαγγελματικούς κλάδους, όπως συμβολαιογράφους, φοροτέχνες, λογιστές, δικαστικούς επιμελητές. Η Εταιρεία έχει οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει όλους τους βασικούς τομείς του δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση και ενασχόληση στο δίκαιο των εταιρειών και επιχειρήσεων αφού ο κορμός των πελατών του συντίθεται τόσο από ελληνικές όσο και ξένες εταιρείες όλων των νομικών μορφών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Επίσης καλύπτει σημαντικές υποθέσεις και δραστηριότητες που αφορούν τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και το δίκαιο των κατασκευών εν γένει. Σημαντική δραστηριότητα της εταιρείας καλύπτει και υποθέσεις του εκδοτικού χώρου και των Μ.Μ.Ε.  

Γλώσσες επικοινωνίας της εταιρείας είναι τα Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά.