Αίτηση Συνεργασίας

Η «Σ.Δ. ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» έχει πάντα ως γνώμονα την βελτίωση και πρόοδο της παροχής των νομικών της υπηρεσιών, γεγονός που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την καλύτερη δυνατή επιστημονική στελέχωση της. Προς αυτό το σκοπό εξετάζεται με ιδιαίτερη επιμέλεια το ενδιαφέρον ικανών και φιλόδοξων νέων δικηγόρων καθώς και ασκούμενων δικηγόρων, που επιθυμούν να έχουν μια ενδεχόμενη συνεργασία με την Εταιρεία μας.

 

Για βιογραφικά σημειώματα παρακαλώ αποστείλατε στο fax 210-3621634 ή στο info@smavros.gr